Köp nu – 1250 kr/dag

Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Köp nu – 1250 kr/dag

Hållbarhet

Internetstiftelsen vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi för att på olika sätt minska vår belastning på miljön och medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Därför är vi extra glada över det faktum att Internetdagarna för tredje året i rad godkänts som ett Miljömärkt Event av stiftelsen Håll Sverige Rent. Internetdagarnas hållbarhetsarbete innebär till exempel:

Ekologisk hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • Konferensen hålls i Waterfronts lokaler som är miljöcertifierade (Svanen och Green Key).
 • Vi underlättar för våra besökare att resa kollektivt till konferensen genom att informera på webbplats och i välkomstmejl om klimatsmarta resealternativ och närmaste kollektivtrafikstation (62 meter bort).
 • Vi har analyserat varifrån den största målgruppen reser och underlättar för dem att resa klimatsmart.
 • Det finns cykelparkering och laddstolpar för elfordon.
 • Vi som arrangör använder miljöfordon vid transporter i största möjliga mån och samordnar leveranser.
 • Vi har digitala planeringsmöten som alternativ till fysiska möten för att undvika resor.
 • Vi skickar inte ut fysisk reklam om konferensen.
 • Vi väljer i första hand miljömärkta alternativ vid inköp av talargåvor, marknadsföringsmaterial etc.
 • Avtackning av talare sker med en ekologisk, Fairtrade-märkt, gluten- och laktosfri chokladask.
 • Vi väljer att servera ekologiska vegetariska menyer samt serverar all mat och dryck vid måltiderna på porslin och i riktiga glas.
 • Vi tillhandahåller källsortering.
 • Vi utesluter goodiebags vid registreringen för att hålla nere mängden avfall. Istället finns tommatygkassar i ekologisk bomull som är framtagen på ett etiskt hållbart sätt (Earth Positive Organic, Fair Wear).
 • Vi uppmuntrar våra utställare att dra ner på sitt tryckta material och give aways.
 • Vi trycker inte konferensprogrammet på papper utan erbjuder det i digitalt format.
 • Vi klimatkompenserar hela konferensen, detta inkluderade utsläpp från mat, dryck, transporter, energiförbrukning, resor, hotellnätter, tryckt material och andra produkter, genom Zeromissions mest nyskapande och avancerade skogsprojekt CommuniTree Carbon Program i Nicaragua. Här är certifikatet för klimatkompensationen från Internetdagarna 2018.
 • Vi strävar efter att ha så många digitala skyltar som möjligt. Nya roll-ups trycks på återvunnet material med återanvända kassetter.
 • Vi skänker all överbliven mat via Waterfront till Filadelfiakyrkan.

Ekonomisk hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • För att olika målgrupper ska kunna delta säljs alla biljetter till konferensen till subventionerat pris
 • Vi har en fastställd budget för konferensen.
 • Vi återanvänder, hyr eller lånar istället för att köpa nytt.

Social hållbarhet

Globala hållbarhetsmål kopplade till denna aspekt:

 • Vi strävar efter att ha en jämn könsbalans bland talare, panelister och deltagare. 2018 var fördelningen 46/54 bland talare.
 • Bilderna som används i marknadsföringen kommunicerar jämställdhet och mångfald.
 • Vi livesänder konferensen för att göra det tillgängligt för personer som inte kan närvara fysiskt.
 • De som arbetar under konferensen är medvetna om var personer med funktionsvariation hittar nödvändiga platser som parkeringsplatser, toaletter och upphämtningsplats för färdtjänst.
 • Det finns platser för deltagare som inte har full rörlighet och personliga assistenter kan följa med utan kostnad.
 • Taxi och färdtjänst har möjlighet att stanna i nära anslutning till entrén.
 • Vi erbjuder ett spår med teckentolk.
 • Vi strävar efter att det finns en rimlig arbetsbörda för dem som arbetar under konferensen samt ger möjlighet för återhämtning efteråt.
 • Vi har en utvärdering efter konferensen för att ta in synpunkter och förbättringsförslag från publik, partners och medarbetare.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. Internetstiftelsen säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i Internetstiftelsens leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Här kan du läsa vår miljöpolicy samt öppenhet- och mångfaldspolicy.

Hållbarhetsansvarig Internetstiftelsen

Charlotta Flodin
E-post: charlotta.flodin@iis.se